Upravno vijeće

Sastav Upravnog vijeća

Upravno vijeće ima prava i odgovornosti utvrđene Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17), Statutom i drugim općim aktima Agencije.

 

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja, na razdoblje od četiri godine.

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske 5. siječnja 2017. imenovano je Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Članovima Upravnog vijeća imenovani su:

 • Ivan Milanović-Litre, predsjednik Vijeća, predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • Mihaela Adamović Radolfi, članica, predstavnica ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • dr.sc. Milan Pelc, član, predstavnik stručnjaka iz akademske zajednice
 • Kristina Gerber Sertić, članica, predstavnica ministarstva nadležnog za mlade
 • Goran Cvek, član, predstavnik ministarstva nadležnog za financije
 • Mario Vučić, član, predstavnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Ivan Katavić, član, predstavnik Agencije za mobilnost i programe EU

 

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona o AMPEU (NN 121/17) gore imenovano Upravno vijeće Agencije nastavit će obnašati svoju dužnost do imenovanja novog Upravnog vijeća.“

Ovlasti Upravnog vijeća

Upravno vijeće Agencije:

 

 • donosi Statut Agencije, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • donosi godišnji program rada i financijski plan te utvrđuje plan razvoja
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te druge opće akte Agencije
 • raspisuje natječaj za ravnatelja Agencije
 • na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja Agencije
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije
Dokumenti Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća

 

 

Zapisnik - 67. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 66. elektronička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 65. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 64. elektronička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 63. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 62. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 61. elektronička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 60. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 59. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 58. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 57. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 56. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 55. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 54. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 53. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 52. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 51. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 50. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 49. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 48. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU  

Zapisnik - 47. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 46. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 45. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 44. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 43. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 42. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 41. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 40. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 39. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 38. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 37. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 36. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 35. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 34. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 33. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 32. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 31. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 30. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU