Potpora pri prijavi 2018.

Korisne informacije

Temeljni je dokument programa Erasmus+ i sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Uz englesku verziju vodiča, dostupna je i hrvatska verzija. U slučaju nedoumica prednost ima engleska verzija.

 

Kratka brošura Europske komisije s jednostavnim prikazom svih mogućnosti programa Erasmus+ za područje odgoja i općeg obrazovanja.

 

Priručnik Europske komisije s prikazom mogućnosti u području odgoja i općeg obrazovanja, savjetima za razvoj projektnih prijava i provedbu projekta, uz pregršt primjera iz prakse.

 

Ova baza podataka omogućava pristup opisima i rezultatima svih projekata financiranih u okviru programa Erasmus+ i nekih projekata financiranih kroz prethodne programe iz područja obrazovanja i osposobljavanja. Ovdje možete pronaći nadahnuće za razvoj Vaše projektne prijave konzultirajući opise primjera dobrih praksi i uspješnih priča, odnosno projekata koji su se istaknuli relevantnošću, komunikacijskim potencijalom i učinkom.

 

Ovaj članak detaljno opisuje izradu Europskog razvojnog plana kao ključne sastavnice projektne prijave u sklopu Ključne aktivnosti 1: mobilnost odgojno-obrazovnog osoblja.

 

Događanja namijenjena potencijalnim prijaviteljima

U okviru informativne kampanje povodom objave Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira webinare i regionalne radionice sa svrhom pomoći potencijalnim prijaviteljima u pripremi njihovih projektnih prijedloga.

 

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu održavanja ovih događanja možete pronaći ovdje. Na istoj stranici bit će objavljene korisne informacije u obliku snimki webinara te prezentacija i materijala s regionalnih radionica.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije također je pripremila i kratke dokumente koji mogu poslužiti prijaviteljima, a odnose se na formalne uvjete sudjelovanja za:

Ključnu aktivnost 1

Ključnu aktivnost 2

 

Gore navedeni dokumenti pružaju kratak pregled formalnih uvjeta te prihvatljivih aktivnosti, ciljeva i vrsta troškova za pojedinu aktivnost. Za detaljne informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja prijavitelje upućujemo na Vodič kroz program Erasmus+ za 2018. godinu.

Dodatne upute za prijavitelje
  • Tehničke smjernice 2017. (Technical guidelines) za pomoć prijaviteljima u ispunjavanju elektroničkih obrazaca za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije
  • Vodič za stručnjake 2017. (Guide for experts) za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije

 

Verzije ovih dokumenata za 2018. godinu bit će objavljene naknadno.

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja ustanova i organizacija koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključnu aktivnost 2: Strateška partnerstva - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.

 

Povratnu informaciju možemo pružiti putem elektroničke pošte, telefona ili tijekom savjetodavnog sastanka u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

 

U tu smo svrhu izradili obrasce za savjetovanje projektnih prijedloga koji su namijenjeni prijaviteljima projekata u svrhu strukturiranja projektne ideje.

 

Obrasce za savjetovanje potražite na poveznicama niže:

 

Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 

Ključna aktivnost 2 - Strateška partnerstva – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

 

Prije no što zatražite savjete o svojoj prijavi ili projektnoj ideji molimo Vas da ispunite pripadajući obrazac za savjetovanje. Ispunjeni obrazac za savjetovanje o vašem projektnom prijedlogu pošaljite na adresu elektroničke pošte comenius@mobilnost.hr poštujući krajnji rok za njegovo slanje.

 

Informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja detaljnije proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

Rok za podnošenje obrasca za savjetovanje koncepta Vašeg projekta za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince je 18. siječnja 2018. godine, a savjetovanja će se održavati od 22. do 26. siječnja 2018. godine.

 

Za Ključnu aktivnost 2 - Strateška partnerstva rok za podnošenje obrasca za savjetovanje je 1. ožujka 2018. godine. Savjetovanja za Ključnu aktivnost 2 će se održavati od 5. do 9. ožujka 2018. godine.