Provedba projekata 2018.

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2018.
KA2 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2018.

PRILOG I.

OPĆI UVJETI

 

PRILOG III.

Financijska i ugovorna pravila

 

PRILOG IV.

Primjenjive stope

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

 

Također, predlažemo da proučite prezentaciju "Diseminacija i korištenje rezultata projekta u okviru programa Erasmus+".

 

Diseminacijsku platformu za objavu rezultata projekata provedenih u okviru programa Erasmus+ s informacijama o svim odobrenim projektima u svim državama sudionicama (sažeci, kontaktni podaci, teme i rezultati) možete pronaći ovdje.

Mobility Tool+

Priručnik za otvaranje korisničkog računa putem sustava EU Login (prijašnji ECAS sustav) - EN

VAŽNO: Ako već imate ECAS račun, ne morate otvarati novi račun na EU Loginu. Podaci su ostali nepromijenjeni i imate pristup istim sustavima i alatima kao i prije. Za pristup EU Loginu koristite adresu elektroničke pošte.

 

Mrežna stranica za pristupanje MT+

Priručnik za Mobility Tool+

Pojmovnik Mobility Tool+

Priručnik za popunjavanje završnog izvješća

Upute za popunjavanje i podnošenje završnog izvješća - MT+ video

 

Odjel za opće obrazovanje objavio je snimku webinara o pripremi završnih izvješća za projekte Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva u području općeg obrazovanja (14.9.2017.). Premda je riječ o području općeg obrazovanja, webinar vam može pomoći i pri podnošenju završnih izvješća za KA2 projekte u području obrazovanja odraslih:

Početni sastanci

Prezentacije s početnog sastanka za KA1*:

 

 

Prezentacije s tematskog sastanka za KA1

 

 

 

Prezentacije s početnog sastanka za KA2*:

 

 

Prezentacije s tematskog sastanka za KA1

 

 

 

 

*Napomena: Informacije sadržane u službenoj dokumentaciji imaju prednost pred informacijama navedenima u prezentaciji.