Aktivnosti transnacionalne suradnje

Što je Aktivnost transnacionalne suradnje?

 

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Radi se o mehanizmu suradnje koji omogućava poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treningaradionicakonferencijastudijskih posjeta te ostalih aktivnosti umrežavanja. TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

 

 

Tko može sudjelovati?

 

Na aktivnosti u okviru obrazovanja odraslih može sudjelovati nastavno i nenastavno osoblje organizacija aktivnih u području općeg obrazovanju odraslih  a ovisno o aktivnosti za koju se raspisuje natječaj.

 

 

Kako se prijaviti?

 

Prijave se podnose online, putem google form obrasca.

 

Natječaji za aktivnosti transnacionalne suradnje stranici objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije (Home/Natječaji), a poveznice na natječaje iz područja obrazovanja odraslih dostupne su i u Kalendaru aktivnosti (niže).

 

 

Uvjeti i način sudjelovanja u aktivnostima transnacionalne suradnje

 

U većini slučajeva agencija koja organizira pojedini TCA financira troškove hrane i smještaja u potpunosti, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancira putne troškove, na način da refundira ukupni prihvatljivi trošak puta umanjen za 450,00 kuna.

 

Agencija za mobilnost i programe EU određuje najveći iznos putnog troška koji se dodjeljuje sudionicima za odlazak na aktivnost.

 

 
Kalendar dostupnih aktivnosti:
 

Naziv seminara: The Impact of Staff Mobility

Datum održavanja aktivnosti: 13.-15.6.2018.

Država: Nizozemska

Rok za prijavu: 17.4.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren