Potpora pri prijavi 2018.

Dodatne informacije za prijavitelje u području mladih

 

  • Pomicanje prvog roka za prijavu

Europska komisija pomaknula je prvi rok za sve Erasmus+ aktivnosti u području mladih na 15. veljače 2018. godine.

 

  • Informacije o stanju proračuna

Indikativni proračun za 2018. godinu nalazi se ovdje.

Agencija za mobilnost i programe EU za prvi rok dodjeljuje oko 40% od ukupno raspoloživih sredstava za svaku pojedinačnu aktivnost.

 

  • Tranzicijska faza za Europske snage solidarnosti

Trenutni tijek pregovora pretpostavlja da pravni okvir za Europske snage solidarnosti (ESS) neće biti izrađen do siječnja 2018. kako je inicijalno predviđeno. Europska komisija je stoga odredila tranzicijski fazu kako bi umanjila učinke kasnijeg uvođenja ESS-a i osigurala kontinuitet EU financiranja.

Volonterske aktivnosti koje pripadaju ESS-u (volonterske aktivnosti s programskim zemljama) produžit će se u sklopu programa Erasmus+ na prva dva roka Poziva za 2018. godinu.

Kako bi se osigurali troškovi te aktivnosti, 30 milijuna eura, inicijalno alociranih za ESS u 2018. godini, bit će prebačeno u volonterske aktivnosti unutar programa Erasmus+. Komisija će predstaviti izmijenjeni Radni program za 2018. godinu koji će sadržavati ovu promjenu Erasmus programskom odboru 16. i 17. siječnja 2018. Komisija će objaviti i ažuriranu verziju Vodiča kroz program Erasmus+ za 2018. godinu, koja će odražavati prošireno zemljopisno područje na kojem se odvijaju volonterski projekti unutar Ključne aktivnosti 1 tako da od 15. prosinca 2017. pokrivaju cijelu Europsku uniju.

 

  • Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje – u trenutku ugovaranja projektnog prijedloga osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom Agencija za mobilnost i programe EU neće pristupiti potpisivanju ugovora s dotičnim prijaviteljem. Budući da prema Programskom vodiču projekti prijavljeni 15. veljače započinju u svibnju, molimo Vas da najkasnije do sredine travnja 2018. godine detaljno provjerite pravovaljanost mandatskih zastupnika i iste osigurate.
  • Izjava časti i vremenski plan projektnih aktivnosti – u trenutku prijave potrebno je priložiti valjanu Izjavu časti koja sadrži sve bitne elemente (potpis zakonskog zastupnika, datum vezan uz rok za koji se prijavljuje projektni prijedlog i mjesto) i vremenski plan projektnih aktivnosti.
  • Neformalne skupine mladih – pri provjeri prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera koji su neformalne skupine mladih, utvrđivat će se njihova sukladnost s odredbama navedenim u Vodiču za program Erasmus+ (minimalan broj članova i njihova dob).

 

KA2 Strateška partnerstva u području mladih

 

Za projekte strateških partnerstava u području mladih za 2018. godinu kao prioritet od posebnog značaja za nacionalni kontekst odabran je Promoting quality youth work. Odabir prioriteta znači da će projekti koji se bave prije svega osnaživanjem osoba i organizacija koje rade s mladima, definiranjem standarda kvalitete, etičkih i profesionalnih standarda i uopće projekti koji će pridonijeti profesionalizaciji rada s mladima biti dodatno bodovani prilikom ocjene kvalitete. To znači da će projektne prijave usmjerene na ovaj prioritet biti ocijenjene većim brojem bodova na kriteriju relevantnosti, ali odabir prioriteta neće utjecati na ocjenjivanje ostalih kriterija u projektnoj prijavi. Odnosno, te će projektne prijave imati određenu prednost, ali samo pod uvjetom da su izrađene u skladu s ostalim pravilima programa Erasmus+ i da zadovoljavaju potrebnu razinu kvalitete.

Podsjećamo na mogućnost aktivnijeg sudjelovanja mladih u strateškim partnerstvima prijavljivanjem Transnacionalnih inicijativa mladih. Obrazac za inicijative nalazi se u obrascu za Strateška partnerstva, a otvara se odabirom glavnog cilja projekta Exchange of Practices, nakon čega se u obrascu pojavljuje nove polje s pitanjem Is your project a Transnational Youth Initiative na koje je potrebno odgovoriti pozitivno. Da bi inicijativa bila valjana, trebaju ju osmisliti, postaviti i provesti mladi. 

Prihvatljivost mobilnosti, odnosno Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, svedena je isključivo na situaciju kad je mobilnost nužna za ostvarivanje postavljenih ciljeva projekta. Ako je aktivnost planirana, potrebno je uz prijavu priložiti i plan rada (u slučaju da ih je više, za svaku od njih) iz kojeg će moći biti vidljiv sadržaj mobilnosti.

 

KA3 Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

 

U 2018. aktivnost KA3 projekta može biti sudjelovanje na Europskom događaju za mlade (European Youth Event – EYE) u sjedištu Europskog parlamenta u Strasbourgu, 1. – 2. lipnja 2018., na kojemu će mladi imati mogućnost dijaloga s donositeljima odluka na europskoj razini. U projektu može sudjelovati samo jedna organizacija iz Hrvatske ili više organizacija iz različitih zemalja. Zainteresiranim organizacijama savjetujemo da se što ranije prijave za sudjelovanje na službenim stranicama EYE-a te da prijavi prilože potvrdu sudjelovanja. Prijave se primaju do 15.1.2018. ili do popunjenja mjesta. Sudjelovanje na EYE-u je besplatno, no prijave su obavezne, a voditelj grupe dobit će potvrdu sudjelovanja najkasnije 2 tjedna nakon prijave. U slučaju da financijska potpora u okviru KA3 projekta ne bude odobrena, moguće je otkazivanje sudjelovanja.

 

  • Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ u području mladih. 

 

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo i podsjećamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga. Savjetovanje će biti otvoreno od 16. siječnja do 2. veljače 2018.

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+ projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu mladi@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca ili obrasca za savjetovanje.

 

U nastavku je moguće preuzeti obrazac za savjetovanje koji je osmišljen kako bi vam pomogao u strukturiranju projektne ideje. 

 

 

 

 

Važno!

 

Posebno upozoravamo da u Hrvatskoj djeluju i neformalne skupine mladih čiji su članovi stariji od 30 godina, odnosno čije članovi ne poštuju pravila programa Erasmus+ niti po pitanju dobi članova, niti po pitanju povrata putnih troškova mladim osobama koje u ime neformalne skupine mladih sudjeluju na projektima. Savjetujemo mladima i njihovim roditeljima da se konzultiraju s Agencijom prije dogovaranja projektnih aranžmana s neformalnim skupinama mladih, odnosno da provjere osobe s kojima planiraju surađivati.