Erasmus+: Visoko obrazovanje

Za što je namijenjen

Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

 

Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja. Sveučilišta i poduzeća razmjenjivat će dobre prakse u okviru Udruživanja znanja.

 

Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, balkanskih država koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava.

 

Više o samom programu Erasmus+ možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Suradnja među programskim državama

Programske države podrazumijevaju države članice Europske unije, Makedoniju, Island, Norvešku, Lihtenštajn i Tursku.

 

Njima se nude mogućnosti:

 

  • Mobilnosti

 

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, studenti imaju priliku obrazovati se u inozemstvu kroz:

 


U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, (ne)nastavno osoblje visokih učilišta ima priliku sudjelovati u aktivnostima profesionalnog razvoja, uključujući

 

  • osposobljavanje ili poučavanje
  • pohađanje radionica koje održavaju poduzeća.

 

  • Suradnje među ustanovama

 

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, moguće je održavanje Erasmus Mundus združenih diplomskih studija u okviru konzorcija ustanova visokog obrazovanja iz država sudionica.

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, aktivnost Strateška partnerstva, ostvaruju se projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, kojima se razvijaju novi kurikulumi, grade mostovi među različiti sektorima obrazovanja i kojima se potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora kako bi se postigli ciljevi modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

 

  • Suradnje s poduzećima i znanstvenim institutima

 

S obzirom na to da europsko gospodarstvo ovisi o stvaranju i primjeni znanja, čvrste veze između poslovnog sektora, znanosti i visokog obrazovanja od ključne su važnosti. Poduzeća se sve više uključuju u europske programe obrazovanja i osposobljavanja, što donosi dobre rezultate svim stranama i rezultira dugoročnim partnerstvima.

 

Poduzeća, znanstveni instituti i ustanove visokog obrazovanja mogu zajedno raditi na razmjeni znanja kroz aktivnost Udruživanja znanja u okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.

 

Suradnja s poduzećima i znanstvenim institutima moguća je i kroz Ključnu aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju.

 

Uz navedeno, suradnja s poduzećima moguća je i kroz Ključnu aktivnosti 1 - Mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja:

 

 

Suradnja izvan Europske unije (Suradnja s partnerskim državama)

Suradnja izvan EU-a podrazumijeva suradnju država članica Europske unije sa susjednim državama, državama iz Afrike, Azije i Latinske Amerike na projektima kojima se povećavaju kompetencije ili stručnost ustanova u okviru:

 

  • zajedničkih projekata za modernizaciju nastavnih metoda, materijala i programa 
  • strukturnih projekata, među ostalim uključivanjem nacionalnih nadležnih tijela.
Tko može sudjelovati

Sljedećim organizacijama u državama sudionicama dostupne su mogućnosti sudjelovanja:

 

  • studentima u ustanovama visokog obrazovanja
  • osoblju u ustanovama visokog obrazovanja (akademsko i neakademsko)
  • privatnim poduzećima.


Ustanove visokog obrazovanja u susjednim državama, balkanskim državama koje nisu članice EU-a te Aziji, Africi i Latinskoj Americi mogu sudjelovati u projektima koji se provode izvan EU-a.

Kako sudjelovati

Informacije o načinu sudjelovanja u programu Erasmus+ možete pronaći na našoj mrežnoj stranici u rubrici SUDJELOVANJE.

Kutak za studente

Kutak za mlade