Upravno vijeće

Sastav Upravnog vijeća

Upravno vijeće ima prava i odgovornosti utvrđene Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 107/07), Statutom i drugim općim aktima Agencije.

 

Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova:

 • predsjednika predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • jednog člana predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • jednog člana predstavnika ministarstva nadležnog za mlade
 • jednog člana predstavnika ministarstva nadležnog za financije
 • jednog člana predstavnika Agencije za mobilnost i programe Europske unije
 • jednog člana predstavnika stručnjaka iz akademske zajednice
 • jednog predstavnika Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja, na razdoblje od četiri godine.

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske 5. siječnja 2017. imenovano je Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Članovima Upravnog vijeća imenovani su:

 • Ivan Milanović Litre, predsjednik Vijeća, predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • gđa Mihaela Adamović Radolfi, članica, predstavnica ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • dr.sc. Milan Pelc, član, predstavnik stručnjaka iz akademske zajednice
 • gđa Kristina Gerber Sertić, članica, predstavnica ministarstva nadležnog za mlade
 • Goran Cvek, član, predstavnik ministarstva nadležnog za financije
 • Mario Vučić, član, predstavnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Ivan Katavić, član, predstavnik Agencije za mobilnost i programe EU
 
Ovlasti Upravnog vijeća

Upravno vijeće Agencije:

 

 • donosi Statut Agencije, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • donosi godišnji program rada i financijski plan te utvrđuje plan razvoja
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te druge opće akte Agencije
 • raspisuje natječaj za ravnatelja Agencije
 • na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja Agencije
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije
 
Dokumenti Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća

 

Zapisnik - 51. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 50. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 49. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 48. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU  

Zapisnik - 47. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 46. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 45. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 44. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 43. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 42. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 41. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 40. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 39. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 38. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 37. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 36. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 35. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 34. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 33. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 32. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 31. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 30. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

 

 

 

 

 

Kutak za studente

Kutak za mlade