HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ “Making the classroom more inclusive for students with additional needs“, Sofija, Bugarska, 27.-31.5.2018., rok za prijavu: 21. veljače 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ “Making the classroom more inclusive for students with additional needs“, Sofija, Bugarska, 27.-31.5.2018., rok za prijavu: 21. veljače 2018.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ “Making the classroom more inclusive for students with additional needs” koji će se održati u Sofiji, u Bugarskoj, u razdoblju od 27. do 31. svibnja 2018. Budući da je seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik seminara je engleski.

 

Svrha

Svrha ovog seminara kojeg organizira bugarska nacionalna agencija (Human Resource Development Centre – HRDC) je poboljšanje razine ključnih kompetencija i vještina povezanih s obrazovnim profilom sudionika.

 

Teme

Teme seminara su bolje razumijevanje jednakosti u obrazovanju i inkluzivno obrazovanje, istraživanje praktičnih načina za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama (SEN), istraživanje primjera kako razviti prikladne resurse za učenike različitih sposobnosti, razmjena iskustava o inkluzivnom obrazovanju između različitih ustanova, istraživanje primjera o strategijama upravljanja učionicom te kako stvoriti uključivo okruženje.

 

Ciljevi

Ciljevi seminara su upoznati sudionike s teoretskim okvirom inkluzivnog obrazovanja u Bugarskoj, razvijati vještine sudionika za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama, osigurati prostor za razmjenu iskustava o inkluzivnom obrazovanju između različitih ustanova, razvijati vještine sudionika o stvaranju uključivog okruženja i upotrebi različitih strategija upravljanja učionicom, razvijati sposobnosti sudionika za stvaranje vlastitih resursa namijenjenih učenicima različitih sposobnosti te sudjelovanje u posjetu Centru za inkluzivno obrazovanje.

 

Rezultati

Očekuje se da će sudjelovanje na seminaru rezultirati povećanjem svijesti o složenom sustavu potpore učenicima s posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćamapoboljšanju profesionalnih kompetencija sudionika, novim znanjima o različitim metodama za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama, povećanoj motivaciji za rad i kreativnosti te interkulturalnoj svijesti.

Sudionici seminara trebaju biti zainteresirani za razmjenu iskustava i razvoj novih ideja u ovome području. Sudionici će također dobiti informacije o mogućnostima suradnje u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva.

 

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg (školskog) obrazovanja, a namijenjen je prvenstveno odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i ostalom osoblju iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji su zainteresirani za stvaranje pozitivnog i inkluzivnog okruženja u svojim ustanovama.

 

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a dva mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Bugarska nacionalna agencija pokrit će troškove smještaja, hrane i organizacije seminara.

Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta u iznosu do najviše 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.     

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu za sudjelovanje na seminaru je 21. veljače 2018. godine.

 

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu naše e-pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 09.02.2018.
datum zatvaranja: 21.02.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 09.02.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade