HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): „EU Skills agenda, Mobility and Guidance“, Bergen, Norveška, 09.-11.5.2019., rok za prijavu 04.03.2019.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): „EU Skills agenda, Mobility and Guidance“, Bergen, Norveška, 09.-11.5.2019., rok za prijavu 04.03.2019.

Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: „Agencija“) vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) pod nazivom „EU Skills agenda, Mobility and Guidance“, koji će se održati u Bergenu u Norveškoj, u razdoblju od 9. do 11. svibnja 2019. u organizaciji norveške nacionalne agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski. 

 

Svrha je ovog seminara unaprjeđenje znanja o promociji i profesionalnom usmjeravanju u mobilnosti – usmjerit će se na traženje odgovora na pitanje kako možemo poboljšati profesionalno usmjeravanje u mobilnosti odnosno razumijevanje kako je mobilnost ključna u postizanju ciljeva u cjeloživotnom učenju.

Očekivani rezultati seminara su razvijeni prototip standarda/metode/plana za rad u usmjeravanju u mobilnosti, umrežavanje sudionika i dijeljenje iskustava te inspiracija za daljnji rad i prijavu europskih projekata vezanih za temu seminara.

 

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje organizacijama aktivnima u području obrazovanja i osposobljavanja koje su spremne aktivno sudjelovati i doprinijeti seminaru dijeljenjem vlastitih ideja i iskustava. Ciljana skupina seminara su savjetnici u profesionalnom usmjeravanju, ravnatelji i nastavnici zainteresirani i aktivni u području profesionalnog usmjeravanja za zaposlenje i mobilnosti za područje za koje se prijavljuju (obrazovanje odraslih ili strukovno obrazovanje i osposobljavanje). Od sudionika se očekuje aktivno sudjelovanje i priprema za ovu Aktivnost (odabranim sudionicima će norveška agencija poslati zadatak koji će biti potrebno dovršiti u tjednu 18.3.-22.3.2019).

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će sudjelovati oko 25 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske: 1 za područje obrazovanja odraslih te 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije će za svakog sudionika sufinancirati troškove smještaja za 1 noćenje u iznosu do 200,00 EUR (8.5.2019.) te troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR po sudioniku. Sudionik će doprinijeti ukupno prihvatljivim troškovima putovanja u iznosu od 450,00 HRK. Agencija domaćin osigurat će smještaj za 2 noćenja (9. i 10.5.2019.), obroke i kulturne aktivnosti, a troškove navedenoga snosit će Agencija za mobilnost i programe EU (kotizacija).

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na aktivnost je 04.03.2019.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte  tca_obrazovanje@mobilnost.hr s naznakom sektora na koji se upit odnosi (obrazovanje odraslih ili strukovno obrazovanje i osposobljavanje).

datum otvaranja: 19.02.2019.
datum zatvaranja: 04.03.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 19.02.2019.