HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Training seminar on the impact of VET projects on the personal and professional development of learners – an exchange of good practices and experiences“, Valletta, Malta, 06.-08. veljače 2018., rok za prijavu 14.01.2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Training seminar on the impact of VET projects on the personal and professional development of learners – an exchange of good practices and experiences“, Valletta, Malta, 06.-08. veljače 2018., rok za prijavu 14.01.2018.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Training seminar on the impact of VET projects on the personal and professional development of learners – an exchange of good practices and experiences“, koji će se održati u Valletti, Malta, u razdoblju 06. - 08. veljače 2018.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

 

Svrha

Svrha seminara je pružiti sudionicima priliku za razmjenu znanja, dobre prakse i iskustava vezanih za različite aspekte Erasmus+ projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Tijekom seminara bit će analizirane potrebe projektnih koordinatora u fazi prijave projektnog prijedloga te će se sudionicima predstaviti i detaljno pojasniti glavni prioriteti sektora strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u svrhu što boljeg razumijevanja istih. Dodatno, seminar će naglasak staviti i na razradu strategije internacionalizacije, kao i razradu projektnih prijedloga u svrhu poboljšanja njihove kvalitete. Osim navedenih, jedan od ciljeva samog seminara je i analiza svakodnevnih aktivnosti koordinatora i mentora u projektima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u vidu potpore koju pružaju svim sudionicima, a s aspekta multikulturalnosti i socijalno osjetljivih skupina.

Seminar je osmišljen kao vježba tijekom koje će sudionici kroz rad u grupama identificirati koristi koje donose Erasmus+ projekti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, uključujući i ErasmusPRO mobilnosti dulje od 3 mjeseca tzv. dugoročne mobilnosti. Nadalje, sudionici će u grupama analizirati potrebe i izazove s kojima se susreću projektni koordinatori i mentori, raspravljati o načinima ojačavanja Erasmus+ projekata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i promotivnim alatima koji im u tome mogu biti od pomoći.

Očekuje se da će seminar sudionicima omogućiti povezivanje, nova partnerstva i suradnju za buduće projekte u okviru Ključne aktivnosti 1 u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen predstavnicima organizacija pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, predstavnicima nevladinih organizacija te nacionalnih agencija. Dobrodošli su i predstavnici organizacija iskusnih u provedbi projekata mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u okviru Erasmus+ programa, kao i predstavnici organizacija koje još nisu sudjelovale u provedbi spomenutih projekata.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će biti 15 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije financirat će troškove smještaja i određenih obroka (2 polupansiona i 2 noćenja s doručkom) u iznosu do 200,00 EUR po noćenju/polupansionu te sufinancirati troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR.  Sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove ostalih obroka i materijala za seminar te kulturoloških aktivnosti planiranih u okviru seminara financirat će agencija domaćin.

 

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 14.01.2018.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte  strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 22.12.2017.
datum zatvaranja: 14.01.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 22.12.2017.

Kutak za studente

Kutak za mlade