MSCA radionica „Kako napisati uspješnu projektnu prijavu za individualnu stipendiju: čitanje projektnog prijedloga iz perspektive evaluatora“
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na konferenciji u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage, Palermo, Italija, 26. – 28. rujna 2018.; rok za prijavu: 1. srpnja 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje "Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships" Prag, Češka, 29. kolovoza - 1. rujna 2018. godine
-- više --
Rezultati sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Erasmus+ i Obzor 2020. do lipnja 2018.
-- više --
Objavljena je nova publikacija mreže Eurydice “Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education – 2017/18”
-- više --
Aktivnosti i publikacije mreže Eurydice u prvoj polovini 2018. godine
-- više --
Sudjelovanjem u Erasmus+ projektu Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb „Idemo u Europu“ ove su godine 84 učenika stekla neprocjenjiva znanja i vještine
-- više --
OŠ Ludina novi Erasmus+ ambasador u području odgoja i općega obrazovanja
-- više --
Sveučilište u Splitu provelo Student Business e-Academy projekt Erasmus+
-- više --
Sudjelovanje u programu Obzor 2020. do svibnja 2018.
-- više --
U organizaciji AMPEU Nacionalni Tool Fair bit će održan krajem lipnja u Zagrebu, a Međunarodni krajem studenoga u Splitu
-- više --
Inicijativa Discover EU ovo ljeto omogućuje besplatne putne karte za 15 tisuća mladih
-- više --
Europska komisija za sljedeći dugoročni proračun EU-a predlaže da se udvostruče sredstva za program Erasmus
-- više --
Izgradnja snažnije Europe: predstavljene nove inicijative za dodatno osnaživanje uloge politika povezanih s mladima, obrazovanjem i kulturom
-- više --
Održana Erasmus+ radionica za ECTS koordinatore
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru “Participating and Learning Child”, Tampere, Finska, 7. - 10. listopada 2018. godine
-- više --
U Grožnjanu održana Erasmus+ radionica za djelatnike predškolskih ustanova Uvod u Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje mladih, za aktivnost Volonterski projekti, rok 15. veljače 2018. godine
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships, Split, Hrvatska, 23. – 25. listopada 2018., rok za prijavu: 27. lipnja 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) „Health and safety of Erasmus+ students“, Varšava, Poljska, 11. – 13. srpnja 2018.
-- više --
Natječaj za zapošljavanje lipanj 2018.
-- više --
Europska komisija predlaže 100 milijardi eura za novi program Obzor Europa
-- više --
Izdano više od 800 tisuća potvrda Youthpass
-- više --
Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na kontaktnom seminaru “Inclusive education – a road to social inclusion”, Bratislava, Slovačka, 12. - 14. rujna 2018. godine
-- više --
Odluka o odabiru sudionika seminara u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje „Internationalisation strategies in VET – a training event for vocational institutions“, Mallorca, Španjolska, 30.9. - 3.10.2018.
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja - za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), rok 2. veljače 2018. godine
-- više --
Predstavljamo redizajniranu mrežnu stranicu Nacionalnog centra za Europass u Hrvatskoj
-- više --
Održana radionica o odgovornom istraživanju i istraživačkom integritetu u projektima u sklopu Marie Sklodowska-Curie akcija
-- više --
Nacionalni trening TCA CROSS OVER 2018.
-- više --
Objavljena je publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report
-- više --
Manifest #ErasmusUpgrade i 13 točaka vizije Erasmus studentske mreže
-- više --
Otvorene prijave za Nacionalni Tool Fair u Hrvatskoj
-- više --
Poziv na natječaj – Razvijanje vrednovanja vještina
-- više --
Ka kvalitetnom i uspješnom naukovanju
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ u području odgoja i općeg obrazovanja:
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Internationalisation strategies in VET – a training event for vocational institutions“, Mallorca, Španjolska, 30.9. - 3.10 2018., rok za prijavu 28.5.2018.
-- više --
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Japana (preddiplomski i diplomski istraživački studiji, stručni studiji na višim školama)
-- više --
Preddiplomski studij na Moskovskome državnom sveučilištu međunarodnih odnosa (MGIMO), Moskva, Ruska Federacija
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Health and safety of Erasmus+ students, Varšava, Poljska, 11. – 13. srpnja 2018., rok za prijavu: 27. svibnja 2018.
-- više --
Polaznici Euroguidanceovog seminara izradili set praktičnih uputa za stručne suradnike u školama
-- više --
Objavljen e-vodič o web alatima u nastavi i eTwinning projektima
-- više --
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za mobilnost i programe Europske unije
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru: “Inclusive education – a road to social inclusion”, Slovačka, Bratislava, 12. - 14. rujna 2018. godine
-- više --
Natječaj za prijave odlaznih mobilnosti unutar odobrenih CEEPUS mreža u programu CEEPUS za zimski semestar 2018./2019.
-- više --
Dani otvorenih vrata udruga 2018.
-- više --
Volonteri ESN-a u sklopu Tjedna mobilnosti mladima približili program Erasmus+
-- više --
Odluka br.1 o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru sudionika tematskog seminara u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Kopenhagen, Danska, 06. - 09. svibnja 2018.
-- više --
Radionica o financijskim pitanjima u provedbi projekata u okviru programa Erasmus+ za područje visokog obrazovanja
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 1. veljače 2018. godine
-- više --
Natječaj za zapošljavanje - svibanj 2018.
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima, rok 5. travnja 2018. godine
-- više --
Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na kontaktnom seminaru »Enhancing Digital Competences in Education and Training«, Tallinn, Estonija, 19. – 22. rujna 2018. godine
-- više --
Obilježavanje Tjedna Europe u znaku Europske godine kulturne baštine
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge i Odluka o dodjeli OLS licenci u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, rok 01. veljače 2018. godine
-- više --
Euroguidanceov program usavršavanja za karijerne savjetnike
-- više --
Euroguidance studijski posjet sveučilišnim karijernim centrima; 13. – 15. lipnja 2018., Dublin / Maynooth, Irska
-- više --
Odluka o odabiru sudionika okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Career Paths, Varšava (Miedzeszyn), Poljska, 19. – 21. 6. 2018.
-- više --
Obavijest o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Ključne aktivnosti 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 1. veljače 2018.
-- više --
Odluka o dodjeli akreditacija za Volonterske projekte
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Results Plus: The sound of projects“, Rumunjska, Bukurešt, 18. – 23. lipnja 2018.
-- više --

Obzor 2020.

Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije

Kutak za studente

Kutak za mlade